2009 m. gegužės 1 d., penktadienis

Baudos ir biheviorizmas

Baudos, tai tokia tema, kuri man jau senai neduoda ramybės. Jeigu baudos traktuojamos kaip pasipelnymo šaltinis - tuomet čia nėra labai apie ką kalbėti, nes tokiu atveju tai tiesiog legalizuotas būdas apiplėšti žmogų. Jeigu tai traktuojama kaip auklėjamoji, tramdomoji priemonė, tuomet kyla klausimų...
Kiek suprantu, baudos, tai įteisinta prievarta prieš žmogų siekiant, paprastai, kad būtų nutrauktas kažkoks žalingas veiksmas. Bet kokiu atveju, kiek aš suprantu, esminis tikslas yra visuomenės gerovė, o valstybė per įstatymus ir to įstatymo sergėtojus tos bendros mums visiems Gerovės siekia, ją paliko ir puoselėja. Žodžiu, bauda yra įrankis pasiekti tikslui.
Jeigu pagrindinis tikslas gerovė, tai tikiuosi dauguma su manimi sutiks, kad optimalūs būdai tai gerovei pasiekti yra ir priimtiniausi, labiausiai pageidaujami būdai.
Grįžtu prie baudų. Remiantis biheviorizmo teorija, elgesys formuojamas naudojant teigiamus ir neigiamus paskatinimus. Už nepageidaujamą elgesį baudžiama (neigiamas paskatinimas), už pageidaujamą - suteikiamas malonus (teigiamas) paskatinimas. Meduolio ir botago principas, berods nieko nauja. Kita vertus, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tyrimais įrodyta, jog daug efektyviau yra tiesiog teigiami paskatinimai, siekiant formuoti norimą elgseną, o neigiamų paskatinimų (bausmių) rekomenduojama atsisakyti apskritai, kaip mažai efektyvių.
Vėzdo ir meduolio principas tai akmens amžiaus metodas, kuris mano supratimu jau atgyveno savo. Mes gyvename 21 a.! Per tą laiką žmonija ženkliai pasistūmėjo į priekį.
Jei mūsų tikslas koreguoti elgesį ir tai darom baudomis - į tai biheviorizmas aiškiai pasako, kad efektyviausias yra teigiamas paskatinimas.
Nesiūlau aukštyn kojom apversti visą įstatymų sistemą, bet tam tikroms korekcijoms, mano supratimu, jau seniai pribrendo laikas.
Manau, kad jeigu žmogus važiavo be bilieto, ar pastatė automobilį draudžiamoje vietoje, viršijo greitį, išmetė šiukšles kur nedera ir t.t. bei gavo baudą, praėjus metams, o gal dviem, pastebėjus, kad tokio elgesio žmogus nebekartoja pinigai privalo būti grąžinti. Žmogaus elgesys pasikeitė, jis suprato, išmoko pamoką, pasitaisė, tikslas pasiektas - pinigai turi grįžti sąvininkui ir jokia logika neįmanoma pateisinti, kad būtų kažkaip kitaip, mano supratimu. Toliau, žmogus žinodamas, kad jis turi galimybę baudą atgauti, manau, stengsisis laikytis tvarkos dar uoliau, o po poros metų gero elgesio gauti pinigai būtų dar ir teigiamas paskatinimas, kuris dar labiau užtvirtintų išmoktą teigiamo elgesio modelį. Visi laimi, tiesa triumfuoja. Valio!!!..
Sakykime, kad atsiras tokių, kurie atgavę pinigus ims ir toliau nusižengti, tarsi piktnaudžiauti sistema, gal būt, bet matau ir tam priešnuodį. Juk jei žmogus nesuprato sykį, antra kart baudą galima padidinti, o pinigų grąžinimo terminą prailginti iki tiek kiek reiks, čia jau kiekvienas pats nusistatys savo ribas, vis labiau nusižengdamas didins sumą ir terminus.
Girdėjau, kad prastai sekasi kariauti keliuose ir vis nauji tramdymai, suvaržymai, apribojimai, baudimai, atiminėjimai mažai efektyvūs. Ponai, kariaukite su pažeidėjais pasitelkę bent jau biheviorizmą, aukų tikrai bus mažiau - garantuoju.