2010 m. gegužės 28 d., penktadienis

Valia. Valios ugdymas. Sėkmė gyvenime.

1.
Valios ugdymą reiktų pradėti nuo įpročio kasdien įveikti nedidelius sunkumus, nudirbant, tarkim, kažkokius ne labai malonius darbelius ir panašaus pobūdžio užduotis. Laikui bėgant, reiktų rinktis vis didesnio sunkumo darbus ir taip vis labiau treniruoti bei grūdinti valią. Į kiekvieną kliūtį žvelgiame kaip į neįveiktą tvirtovę ir darome viską kas tik įmanoma, kad tą tvirtovę įveikti. Žmonės pasižymėję didele valia, ją ugdė pastoviai, kasdieniuose darbuose, ko pasekoje, sutikę dideles kliūtis - atlikdavo įvairius žygdarbius.

2.
Paprastai, kliūtis ir sunkumus įveikiame vardan kažkokio tikslo. Kuo svarbesnis tikslas, tuo aukštesnė motyvacija, stipresnė valia, tuo didesnes kliūtis ir sunkumus žmogus gali įveikti. Svarbu, kad tarp kasdienių reikalų žmogus nepasimestų, neužsimirštų ir nuolat turėtų galvoje savo galutinį veiklos tikslą. Aukšta motyvacija įgyjama formuojant, plečiant savo pasaulėžiūrą, kurios dėka įgauname įsitikinimus ir moralinius principus, ugdome pareigos jausmą, atsakomybę sau, savo šeimai, visuomenei ir t.t. Toks įsitikinimų, aukštesnių idealų formavimas yra būtina valios ugdymo sąlyga, nes vėliau tampa pagrindu aukštai motyvacijai, o ši – valios jėgai.

3.
Tai, kas nuspręsta – turi būti įvykdyta. Kas kart, kai yra kažkas nuspręsta, bet įvykdymas vėl ir vėl atidedamas, žmogaus valios jėga trinka ir silpnėja. Nuolatinis priimtų sprendimų nevykdymas tarsi išmagnetina žmogaus valią. Todėl, labai svarbu, prieš priimant bet kokį sprendimą, siekti konkretaus tikslo, gerai jį pasverti, visapusiškai jį apmąstyti, įsitikinti jo racionalumu ir savo pajėgumu tai atlikti, o apsisprendus – vykdyti iki galutinės sėkmės.

4.
Ilgalaikių ir didelių tikslų siekimo atveju svarbu numatyti/suskirstyti viską etapais, suskaidyti į mažesnius darbelius, paprastesnes užduotis, o tada, papunkčiui ir nuosekliai tai atlikti. Išsianalizavę didelius, tolimus ar tiesiog sudėtingus tikslus ir imdamiesi atlikti artimiausiu metu aktualius darbus, palaipsniui sukuriame reikalingas sąlygas galutinio tikslo realizavimui. Taip pat, labai svarbu, nuolat grįžti ir peržiūrinėti išsikeltų tikslų seką, esant reikalui užduočių seką koreguoti, siekiant, jei įmanoma, efektyviau išnaudoti konkrečią situaciją, joje susidariusias sąlygas.

Viena svarbiausių valios ugdymo sąlygų yra aiškios dienotvarkės sudarymas, bei griežtas jos laikymasis. Silpnos valios žmonės, dažniausiai, nemoka organizuoti nei savo darbo, nei poilsio, stverdamiesi tai vieno, tai kito reikalo nieko nenuveikia iki galo dorai, tad tinkamas ir nuoseklus savo laiko, darbų organizavimas yra labai svarbus.

Valios žmogus – savo laiko šeimininkas. Racionaliai organizuodamas veiklą, nuosekliai, be skubos, atlieka savo suplanuotus darbus. Jis yra dėmesingas, susikaupęs, motyvuotas.

Tam, kad užgrūdintume valią būtina kasdien kovoti su netvarka, tiek darbe, tiek buityje.

Taip pat, viena iš pagrindinių valios ugdymo sąlygų yra nuolatinis kūno lavinimas, sportas. Įveikiant sunkumus, patiriant krūvius, laviname ne tik kūną, bet ir grūdiname valią.

Svarbu atminti, kad siekiant konkrečių tikslų, reikia lavinti ir tam tikrus, vienam ar kitam darbui atlikti reikalingus profesinius įgūdžius, specifinius gebėjimus. Tokių naudingų darbe, profesinių įgūdžių formavimas yra viena svarbiausių sėkmės sąlygų.

Svarbu pažymėt ir tai, kad pagrindinių valios savybių ugdymas vyksta žmogui nuolat bendraujant su kitais, dirbant bendrą darbą, žaidžiant komandoje ir panašiai.

Kuo anksčiau prasideda sąmoningas valios ugdymas, tuo didesnių rezultatų galime tikėtis.

Kiekvienas sėkmingai atliktas, kad ir ne didelis darbas, stiprina mūsų valią, didina pasitenkinimą, tampa tvirtu pamatu, jėgų ir įkvėpimo šaltiniu naujiems darbams ateityje.

Parengta pagal įvairius interneto tekstus, pagrinde versta iš rusų kalbos, jei bandytumėt ieškoti šaltinių, mėginkite pagal šiuos raktažodžius:
1. Начинать воспитание воли следует с приобретения привычки преодолевать сравнительно незначительные трудности. Систематически преодолевая сначала небольшие трудности, а со временем и значительные, человек тренирует и закаляет свою волю.


Susijusios temos: Tvirtos valios raktas

2010 m. gegužės 4 d., antradienis

Ilgai kvatojau :)

„Dabar apie patį apsakymą. Jis vadinosi „Kvanktelėjęs šokėjas“. Kaip ir daugelis kitų Trauto apsakymų, šis pasakojo apie tragiškai pasibaigusį vienos būtybės mėginimą užmegzti kontaktą su kitomis.
Štai jo turinys. Į Žemę skraidančia lėkšte atvyksta būtybė, vardu Zogas, kad paaiškintų, kaip išvengti karų ir kaip išgydyti vėžį. Jis atskrido su šia informacija iš Margo planetos, kurios gyventojai susišnekėdavo persdami ir šokdami tryptinį.
Zogas nusileido naktį Konektikute. Nespėjo jis išlipti, kai pamatė degantį namą. Persdamas ir šokdamas tryptinį ir tuo įspėdamas žmones apie jiems gresiantį baisų pavojų, jis įsiveržė į namą. Šeimininkas su golfo lazda sutrupino Zogui smegeninę.“
(Kurtas Vonegutas. Čempionų pusryčiai. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 61 p.)