2011 m. balandžio 18 d., pirmadienis

Būties variklis

Prieš tai, Kompensacinės matricos skyriuje aptariau, kaip veikia kompensaciniai dėsniai. Galima būtų teigti, kad visiška proporcija tarp Laimės ir Kančios gyvenime nėra įmanoma, todėl nuolat, vienu ar kitu atveju, kaupiasi neišnaudotas Kančios ar Laimės potencialo likutis perduodamas toliau. Iš esmės, Kompensacinėje matricoje dalyvauja visa kas aplink. Mes stebime nuolatinį judėjimą pirmyn arba atgal, vyksta Evoliucija arba Involiucija.


Galima teigti, kad šios dvi jėgos yra nuolat greta ir tarsi neišsenkantis energijos šaltinis, savo priešybių dėka priverčia suktis būties variklį.


Kaip elektrotechnikoje teigiama ir neigiama srovės leidžia degti lemputei.
Praktiškai, kiekviena gyva būtybė yra tokia lemputė, deganti šių potencialų dėka, o šie du potencialai gal ir yra Rytuose taip vadinama energija Ki arba tiesiog gyvybės jėga.

Metaforiškai, galima būtų pasakyti, jog tam, kad egzistuotų Dangus reikalingas ir Pragaras, ir atvirkščiai...
O, jie, matomai, reikalingi tam kad egzistuotų ši realybė, bei pats žmogus.


2011 m. balandžio 16 d., šeštadienis

Kompensacinė matrica

Analizuojant prieš tai pateiktas Žmogiškos Būties aksiomas gali kilti natūralus klausimas, o kas gi su tuo kančios likučiu kuris nėra kompensuojamas proporcingu jam laimės dydžiu? Iš to plaukia sekantis dėsnis:
  • Nekompensuota asmeninės Kančios potencialų suma yra kompensuojama kaip grupės Laimės potencialas, nekompensuotas grupės Kančios potencialo likutis kompensuojamas tautos, visuomenės ar žmonijos lygmenije, nekompensuotas žmonijos Kančios potencialo likutis kompensuojamas planetos lygmenyje ir t.t.
  • Ir atvirkščiai, asmeninės Laimės potencialo likutis nekompensuotas Kančia kompensuojamas grupės lygmenyje, t. y. už jį sumoka kiti grupės nariai savo Kančia. Nekompensuotas grupės Laimės potencialo likutis kompensuojamas tautos, visuomenės, žmonijos, planetos ir t.t. lygmenyse.
Kitaip tariant, asmenys su nekompensuotu Kančios potencialo likučiu yra tarsi baterijos, energetiniai elementai, kaip kino juostoje "Matrix" maitinantys visuomenę, žmoniją, planetą ir t.t. bei atvirkščiai, asmenys su nekompensuotu Laimės potencialo likučiu, sudaro grupinį Laimės potencialo likutį kurį kompensuoja savo Kančia grupė, tauta, žmonija, civilizacija, planeta ar kažkas, aukštesniuose lygmenyse...
Bendrai tariant, manau mūsų vartotojiška civilizacija generuoja gan didelį nekompensuotą Laimės potencialo likutį kuris turi būti kompensuojamas planetos sistemos lygmenyje, atsirandančiu jam adekvačiu kančios potencialu. Iš čia kyla ir kataklizmai, nelaimės, katastrofos, ekologinės problemos...

Sprendimas: palaikyti optimalų asmeninį Kančios bei Laimės balansą, kiek tai įmanoma. Kitaip tariant - stengtis gyventi harmonijoje su savimi bei aplinka, "Kaip danguje taip ir žemėje..." bei atvirkščiai, sena tiesa...

Pratęsimas: Būties  variklis

2011 m. balandžio 15 d., penktadienis

Žmogiškos Būties aksiomos

  • Aistros potencialas tiesiogiai proporcingas Kančios arba Laimės potencialui.
  • Kančios potencialas tiesiogiai proporcingas Intelekto potencialui.
  • Laimės potencialas atvirkščiai proporcingas Intelekto potencialui.
  • Adekvačiai proporcingų Laimės ir Kančios potencialų suma tiesiogiai proporcinga Išminties potencialo dydžiui.Pratęsimas: Kompensacinė matrica

2011 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis

Vidinė stiprybė

Vidinės stiprybės receptas pagal Dalai Lamą XIV
Šiais laikas dažnai išgirstu koks sunkus gyvenimas, kokie žmonės yra pavargę, kaip viskas užkniso ir kad nėra tiesiog jėgų ar kantrybės toliau visa tai kęsti. Pateikiu savotišką stiprybės receptą, kaip kelių citatų santrauką iš Dalai Lamos XIV knygos "Užuojautos galia", gal kam tiks ir patiks...

"Jei jaučiatės užguitas ir esate nepatenkintas savo dabartiniu gyvenimu, vis vien pasistenkite rasti jame šviesiąją pusę, o savyje jėgų. Tai jau pusė sėkmės. Mumyse slypinčios žmogiškosios galimybės didelės ir gali nugalėti kasdienybės kliūtis."
(Dalai Lama XIV. Užuojautos galia. Vilnius: Dharma. 2001, 37p.)

"Esu įsitikinęs, kad juo stipresnis jūsų altruizmas visų gyvų būtybių atžvilgiu, juo esate drąsesnis. O turėdami daug drąsos, jūs nesuklupsite prieš negandas ir neprarasite vilties. Taigi užuojauta taip pat yra ir vidinės stiprybės šaltinis. Vidinė stiprybė padeda išsiugdyti tvirtą ryžtą, o tvirtu ryžtu galima įveikti bet kokias kliūtis."
(Dalai Lama XIV. Užuojautos galia. Vilnius: Dharma. 2001, 53p.)

"Pasak budizmo, tikra atjauta [užuojauta, altruizmas] yra pagrįsta giliu supratimu ir pripažinimu, kad kiti žmonės, taip pat kaip mes patys, nori laimės ir turi teisę įveikti kančią. Štai tada atsiranda ypatingas rūpestis kitais, nepaisant asmeninės gerovės. Tai yra atjauta."
(Dalai Lama XIV. Užuojautos galia. Vilnius: Dharma. 2001, 46p.)

Pagalvės metodas
Kitaip tariant, atleisti ir atjausti yra lengviau suprantant kito žmogaus elgesio motyvus. Akivaizdu, kad savo giliausioj esmėj pas mus visus jie daug maž tie patys: siekti laimės ir vengti kančios. Būtent pyktis, vidiniai (minčių, jausmų ) bei išoriniai konfliktai, nebrandus jų sprendimas, ribotas požiūris mus ir sekina. Čia prisimenu iš bendravimo psichologijos kurso "Pagalvės metodą" kuris darniai papildo Dalai Lamos receptą ir tiesiog padeda spręsti konfliktus.
Pirma: ieškome kiek galima stipresnių mūsų pozicijos argumentų/oponento klaidų. Antra: persijungiam į priešingą poziciją ir sąžiningai ieškome oponento stipriųjų pusių, savo klaidų.Trečia: randame argumentų kodėl ginče gali pasirodyti abi pusės teisios/neteisios. Ketvirta: atsakome kodėl nesutarimas gali būti ir ne toks jau svarbus. Penkta: suvokiam, kad yra teisybės visose 4 pozicijose. Visa tai leidžia pamatyti aiškiau padėti, rasti optimalius sprendimus, mažina emocinę įtampą.