2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis

AUM arba kaip VISKAS yra

Kažkada seniai, prieš gerų 10 metų, skaitinėjau įvairią literatūrą susijusią su vedomis, mantromis, induizmu bei taip vadinamu šventuoju garsmeniu AUM. Kažkur buvo minima, kad šis garsmuo (AUM) tai pagrindinė ir svarbiausioji mantra. Ją sugalvojo senovės išminčiai. Jie ilgai mąstė, galvojo, ieškojo kol pagaliau surado optimalų-idealų garsų sąskambį koks tik gali būti, kaip teigia pasakojimai...
Ilgai, eilę metų, karts nuo karto pasukdavau sau galvą ir aš dėl dviejų dalykų:
1) Kaip 3 garsai (AUM) gali būti 1 garsas, nes teigiama, kad tai 1 garsas.
2) Kokiu principu tie išminčiai atrinko, iškristalizavo, išmąstė būtent šį garsą, šią raidžių kombinaciją, kaip ir kodėl...
Ir štai, visai neseniai, prieš kelias savaites, man atrodo, kad suradau atsakymus. Tai taip paprasta, taip elementaru ir įtikinama, kad daugiau nebelieka jokių klausimų. Negaliu pasakyti, kas atėjo pirma ar mintis ir supratimas kaip visa yra ar pirma buvo staiga užėjęs beprotiškai stiprus noras pasiklausyti gigantiškų varpų gausmo per "Youtube" ir jau tada mintis ir supratimas, beet esme štai kokia...
Beklausant varpo tampa aišku: "Baauumm... Baauumm... Baauumm..."
Mantra AUM yra tiesiog garso audio chronologijos atvaizdavimas ir tiek. A- pradžia, stiprus intensyvus garsas, U - garsas plinta, M - garsas tolsta ir slopsta.Po to prisiminiau, kad ši idėja jau man buvo atėjusi seniai ir daug kartų tik kitu kampu, o jei tiksliau - tai analizuojant garso AUM grafinį atvaizdavimą, pateikiamą tų pačių išminčių. Tiesiog tada nebuvau tikras dėl savo spėjimų, abejojau. Garso AUM simbolis, mano supratimu, tiesiog vaizduoja garso plitimo stadijas ir tiek.

Visa tai puikiai dera su mūsų dienos mokslo keliama didžiojo "BANG" hipoteze. Išeina senieji išminčiai irgi manė, kad visata atsirado po didžiojo sprogimo. Iš esmės, tai kas tas garsas? Juk jokio garso nėra, yra tik vibracija kuri ausyje virsta garsu. Tad išeitų, kad visata prasidėjo tiesiog nuo didžiojo smūgio, kuris sukėlė vibracijos bangą. Vibracijos, kuri išsiplėtė ir pasklido, tapo pirmine materija, prielaida vėlesnėms formoms, kūrinijai. Išeitų, norint kurti visatas reikia tiesiog rasti tokį galios šaltinį kuris gebėtų skleisti pakankamo stiprumo vibracijas.
Dabar lieka neatsakytas sekantis klausimas: kam senovės žmonėms reikėjo audiovizualizuoti visatos gimimą ir nykimą 100 tūkstančių kartų, ką ši archaiška NLP technologija išties gali suteikti? Naują sąmonės būseną, suvokimą, žinojimą to kas buvo užrašyta ir ant Saliamono žiedo "Viskas praeina"? Gal...
O štai jeigu pritaikyti, mano fonosemantinio eksperimento rezultatus ir mantros garsus paversti spalvomis, bei pritaikyti chromoterapijos įžvalgas išeina visai įdomūs ir sykiu dėsningi dalykai. "A" - raudona, ryški, tai kraštis, sprogimas (eksperimente šie dėsningumai yra, bet reikia naujų, platesnių, tyrimų visam tam išgryninti), "U" ir "M" melsva, šaltos spalvos, vėsta.. Išeitų, kad mantroje užkoduotas karštis, vėsimas, šaltis... Visa tai, mano supratimu, irgi argumentas, liudijantis didžiojo "BANG" teorijos naudai.
Įdomūs dalykai atsiskleidžia, gal visai verta pasigilint į visą tą egzistencinę matricą užrašyta archetipine kalba mūsų sielose?
Gal...
2009 12 10
Taigi taigi, mąstydamas apie AUM ar (OM) tarp šių formų nematau esminio skirtumo, priėjau išvadą, kad didžiausia šio garso vertė yra tame kas atvaizduojama tyloje, pauzėje tarp garso pakartojimų.. (o pagal vedas Aum susideda iš 4 dėmenų: a+u+m+tyla) nes išties kas gi yra realybė, materija ir laikas ir t.t. Ar ne nuolatinis judesys? Taaip, tad Aum grasas, imituojantis pirminį garsą, žodį kuris tapo kūnų, impulsą, vibraciją imituoja judesį kuris atgaivina visatos kinotetrą, jos iliuzinį kūną, o tikroji realybė yra tyla tarp impulsų, kai iliuzija nutyla... Teisūs visgi tie budistai, teigdami apie tą didžiąją nebūtį, tai yra apie tą būtį kuri atsiskleidžia nutilus garsui AUM, užgęsus margaspalvei kalėdų eglutei kurią vadiname realybe. Kas mirksnį pulsuojanti realybė tarp eilučių slepia kitą būtį.. Tik štai klausimas, kaip tą kitą būtį pamatyti ar tai įmanoma? Ar įmanoma ją pažinti...
2009 12 11
Rutuliodmas mintį toliau, prieinu išvadą, kad budizmas tai materijalistinė filosofija įrodinėjanti materijos nebuvimą, t. y. toji nebūtis, nematreijalumas turbūt tėra tiesiog dvasinė būtis, būtis kuriai nereikia priežasties, virpesių, judėjimo... Būtis savaime.. O dvasinė būtis tai ir yra tai kuo tiki krikščionys, musulmonai, judajizmas...
2009 12 12
Išeina, kad visata, visuma, pasaulis, realybė yra it didžiulė ryla (angl. barrel-organ, rus. шарманка) kurios diskus, diskelius ir skriemulius kažkas suka, kažkas, kas savo generuojamais virpesiais ir prikelia visą ką gyvenimui.
2009 12 15
Akivaizdu, kad jei visą ką apžvelgtume aplink, išvystume, kad egzistuoja tam tikri visumai būdingi dėsniai ir sykiu labai individualūs, beveik visa kam būdingi skirtumai. Išeitų, kad Visata - tai didelis orkestras ar galingas choras kuriame solo partiją atlieka visame kame pasireiškiantys, visam kam būdingi dėsningumai, bendri principai, kurie sykiu yra ir pagrindinė melodija, esminis leitmotyvas, o jo fone skamba individualios, daugiau ar mažiau darnios improvizacijos, ar kitaip tariant, individualūs skirtumai.Susijęs rašinys: Fonosemantinis eksperimentas

2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis

Fonosemantinis eksperimentas

"Sinesteziniai ryšiai tarp garso ir spalvos"
(Mano bakalaurinio darbo santrauka)

„Pradžioje buvo žodis.“ (Jn 1,1)
Perfrazuojant šią Jono Evangelijos citatą kaip metaforą galima teigti, kad viskas yra informacija. Informacija nuolat keliauja, gali turėti skirtingus nešėjus – žodis, garsas, vaizdas, kūnas ir panašiai. Iš esmės viskas, kas mus supa - yra informacija.
Tokiame kontekste, evoliucija, būtų informacijos sąveika per įvairius nešėjus. O ir kas galėtų paneigti, kad saulės kvantų pulsacija nėra vis dar moderni, ypač šių dienų informacinės visuomenės kontekste, archajiško dievo kalba?
Platonas savo dialoguose rašė apie idėjų pasaulį. Jo teigimu tikrasis pasaulis yra idėjų pasaulis, o šis tėra jo atspindys. Galima sakyti, kad idėjų pasaulis tai informacija, o mums pažįstamas kasdienis pasaulis, tai knyga, kurioje toji informacija užrašyta.
Gerokai vėliau, panašias mintis aptinkame ir K. G. Jungo darbuose, jo įvestose kolektyvinės pasąmonės ir archetipo sąvokose.
Jungo kolektyvinės pasąmonės turinys tai per milijonus metų sukaupta informacija, savotiška patirties informacinė matrica, kuri įtakoja mūsų pasaulio raidą ir sykiu pati yra įtakojama pasaulio.
(K. G. Jungas,1999)
Jei a priori sutiktume su Jungo kolektyvinės pasąmonės archetipų egzistavimu, tai galėtume daryti prielaidą, kad tai jutimais sukaupta informacija apie pasaulį per milijonus metų. Tame archetipiniame sluoksnyje turėtų būt palikusi savo atspaudą reakciją į garsą, šviesą, spalvas, geometrines formas, temperatūrą kuri kartojasi nuo pasaulio sutvėrimo, todėl darau prielaidą, kad tam tikri garsai, spalvos, geometrinės formos ir t.t. galėtų sukelti stabilią reakciją mūsų psichikoje, kitaip tariant turėti tam tikrą semantinį krūvį per se iki bet kokios individualios patirties.
Kitaip tariant, jeigu tam tikri garsai, spalvos, geometriniai simboliai ir pan. turi per milijonus metų sukauptą prasminį krūvį tuomet tai ir yra archetipinė kalba.
Gal būt fonosemantikos fenomenas ir yra vienas iš tų reiškinių per kurį ir kalba su mumis pasaulio istorija.
Visa tai ir paskatino mano susidomėjimą fonosemantikos sritimi, o šis darbas skirtas vienai iš svarbesnių prielaidų, fonosemantikos fenomenams tirti – siestezijos reiškinio analizei, o jei dar konkrečiau – garso ir spalvos sinestezijai.

Taigi, kaip jau minėjau, darbo tikslas sinestezijos tarp garso ir spalvos analizė, bandymas plačiau pažvelgti į fonosemantikos sritį, atrasti galimus fonosemantinius dėsningumus.
Tiriamiesiems buvo pateikta 14 garsų. Po kiekvieno ištarto garso, tiriamieji, turėdavo išsirinkti vieną spalvą iš dešimties standartinių spalvų skalės. Tyrime dalyvavo 115 žmonių, 51 vyras ir 64 moterys. Vidutinis tiriamųjų amžius 26 metai, jauniausiam 13, o vyriausiam - 63. 79 lietuviai, 20 rusų, 11 lenkų ir 5 kitataučiai.
Rezultatų statistinė analizė atskleidė tai, kad tarp tam tikrų garsų ir su jais siejamų spalvų pasirinkimas yra statistiškai reikšmingas. Asociacija tarp garso „S“ ir geltonos spalvos, kartojosi dažniausiai, beveik 3 kart dažniau nei tai būtų pasirinkta atsitiktinai.

Metodas
Pojūtis - Vaizdinys.
Tiriamiesiems pateikiamas garsas, garsą ištaria tyrėjas, kiek ilgiau ištęsdamas nei įprasta tariant žodžius. Sykiu vizualiai pateikiama dešimties spalvų skalė, pailga stačiakampio formos kortelė, ji duodama tiriamajam į rankas. Pateiktos standartinės spalvos: geltona, žalia, raudona, mėlyna, oranžinė, ruda, violetinė, juoda, pilka, balta. Tiriamojo prašoma išsirinkti skalėje spalvą kuri, kaip jam atrodo, yra artimiausia pateiktam garsui. Kai tiriamasis pasirenka spalvą tyrėjas sako kitą garsą ir taip procedūra kartojasi. Viso pateikiama 14 garsų: „A“, „E“, „I“, „O“, „U“, „L“, „M“, „N“, „R“, „Z“, „Ž“, „S“, „Š“, „F“.
Išvardinti priebalsiai ir balsiai buvo atrenkami vadovaujantis 2 kriterijais:
1) Jie turi būti universalūs, turėti atitikmenis įvairiose kalbose.
2) Tariant garsą, jį galima ištęsti, neiškraipant jo savybių.
Šiuo metodu buvo siekiama, kad tiriamasis galėtų koduoti asociaciją ir perteikti ją ne žodžiais, o spalvomis tiesiogiai, išvengiant, kiek tai įmanoma verbalinio filtro.
Tiriamiesiams pateiktos spalvos:
Bendra rezultatų lentelė:

Statistiniam duomenų apdorojimui taikiau Chi-kvadratą.
Tiriamųjų populiacijoje, kurioje visos spalvos asociacijoje su garsu vertinamos vienodai vienai spalvai tektų 11,5 tiriamųjų, kas sudaro 10 %. Visi pasirinkimai viršijantys šią 10 % ribą praktiškai yra dažnesni nei atsitiktiniai. Apie šių skaičiavimų principus plačiau galima pasiskaityti (Čekanavičius, V., Murauskas, G., 2006, p. 199-202).
Tyrimo rezultatams įtaką galėjo daryti tai, kad garsai turėjo atitikmenis spalvų pavadinimuose, tad pilnai tikėtina, jog daugumas tiriamųjų spalvas rinkosi ne dėl garsinio simbolizmo. Dėl panašių priežasčių buvo kritikuojamas Tsuru ir Firies (1933 m.) angliškų-japoniškų antonimų eksperimentas, kai tiek angliškuose tiek japoniškuose žodžiuose fonemos buvo panašios, kas Brown (1958) nuomone galėjo įvelti paklaidas į tyrimą. Todėl, atsižvelgiant į tai, iš visų rezultatų buvo atrinkti tik tie atvejai kai grasas ir pasirinktos spalvos pavadinimas neturėjo fonetinių atitikimų, bendrumų ir sykių pasirinkto varianto atsakymų skaičius buvo didesnis nei atsitiktinis.
Tyrimo metu paaiškėjo sekantys dėsningumai tarp garso ir spalvos:

[s] – geltona (30,4 %)
[r] – juoda (27,8 %)
[z] – geltona (19,1 %)
[f] – pilka (19,1 %)
[š] – juoda (18,3 %), ruda (18,3 %)
[u] – mėlyna (17,4 %)
[o] – mėlyna (13,00 %)

Hipotezė, kad kalboje egzistuoja dėsningumai, kai konkretus ryšiai tarp garso ir spalvos pasitvirtino.
Lyginant dviejų tiriamųjų grupes, atsakymus tarp tiriamųjų kurių gimtoji kalaba yra lietuvių (79 žmonės) ir tiriamųjų kurių kalba yra ne lietuvių (36 žmonės) statistiškai reikšmingų skirtumų nerasta.
Galima pastebėti bendras tendencijas tame, kad skardūs grasai (z, s) susieti su šviesiomis spalvomis, o duslūs (š, f) su tamsiomis spalvomis. (z, s) garsai yra aukšto diapazono, o (š, f) žemo, tad visa kas ir patvirtina Ohala teiginius dėl garsinio diapazono įtakos suvokimui. ( Ohala, J. J. 1997)
Tyrimo rezultatai beveik pilnai sutampa su Jakobson, R. ir Waugh L. (1979) paskelbtais rezultatus apie kalbos garsų koreliacijas su spalvomis. A rausvumas, šiame tyrime a=raudona, pasirodė statistiškai reikšminga, šį atsakymą rinkosi 14,8% respondentų, tačiau dėl minėtų fonetinių panašumų ir rizikos įtakoti pasirinkimą, į rezultatus neįtraukta. Gelsvumas susijęs su e, šiame tyrime e=geltona rinkosi16,5%, bet kaip ir garso a atveju, dėl fonetinių panašumų ir rizikos įtakoti pasirinkimą, į rezultatus neįtraukta. Balzganumas susijęs su i , šiame tyrime nepasitvirtino, daugumai šis garsas siejosi su mėlyna spalva, ją rinkosi 17,4%, bet dėl fonetinių panašumų rezultatas taipogi atmestas. Tamsumas, kuris siejasi su o ir u, pasitvirtino ir šiame tyrime, abiem atvejais kartojosi statistiškai reikšmingas mėlynos spalvos pasirinkimas, 13,00 % ir 17,4 %.
Dar dėl garso "S".
Smalsumo dėlei, daugelio tiriamųjų, kurie garsą "S" asociavo su geltona klausiau, o su kokiu konkrečiu daiktu, objektu asocijuojasi šis garsas. Dažniausias atsakymas buvo saulė. Nežinau ar atsitiktinai, bet radau bent kelias klabas, kuriose saulės pavadinimas prasideda "s" raide. Surja, Солнце, Sun, Saulė.
Darbo išvados:
1. Fonosemantikos fenomenas egzistuoja yra plačiai paplitęs, universalus.
2. Spalvinė klausa nėra būdinga tik kaip simptomas sergantiems psichikos sutrikimais, ji silpniau išreikša, tačiau dėsningai pasireiškia daugumai normalių žmonių.
3. Spalvinės sinestezijos dėsningumus galima plačiai taikyti įvairiose masinės medijos srityse, mene, reklamoje ir panašiai, kaip praktinę priemonę, siekiant padidinti įtaigumą, išraiškingumą.
4. Fonosemantiką priskirčiau tokioms neverbalinės komunkacijos formoms kaip tarkim kūno kalba, t. y. komunikacijos forma kuri iškart gal ir nėra pastebima, bet visada esanti ir daranti poveikį, todėl labai svarbi gilesnė jos analizė.

Susijęs rašinys: AUM arba kaip viskas yra

2009 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis

Gyvenimas kaip menas, menas kaip gyvenimas

Saują žėrinčių akimirkų davė mums amžinybė ir pavadino tai gyvenimu. Ką be patirtum, kas be nutiktų, tai bus visad unikalu, nepakartojama, lemtinga bei negrįžtama. Laiko akimirkos tai deimantai vienoje svarstyklių lėkštelėje, o nuveikti darbai, patirti išgyvenimai sudėti kitoje. Ne visada galime patys nustatyti kainą, tačiau tam tikrą laisvę rinktis "prekes" turime. Kažkas pasirinks banalią kopiją prabangiuose rėmuose, kažkas šedevrą paprastuose rėmeliuose. Kiekvieno meno kūrino vertę nustatome pagal tam tikrus universalius kriterijus...

O kokie gi tie universalūs kriterijai?
Taaip, su tais kriterijais išties nebuvo lengva, sugaišau apmąstymams kelias dienas, teko net bibliotekoje apsilankyti ir pavartyti kelias knygas apie meno filosofiją ir panašias. Žodžiu visas tas menas pasirodė tokia painiava, tų kriterijų tokia gausybė, o aš mene išmanau ne kažin ką... bet priėjau išvadą, kad bet kokį kūrinį galima vertinti pagal tris pagrindinius dalykus:
Turinys, Forma, Kontekstas.

Turinys. Tai informacija, idėjos, mintys, prasmė, visa tai ką neša savyje kūrinys kaip prasminį krūvį. Informacija gali būti tarkim intelektinė arba emocinė, jausminė, o gal ir intuityvi ar dar kaži kokia, bet kokiu atveju informacija yra informacija ir tiek.
Forma. Tai turinio, informacijos nešėja, pateikėja, perdavėja. Čia galima sudėti visa tai ką vadiname meno rūšimis (kinas, literatūra, dailė ir t.t.), tada stiliais, technikomis ir panašiai...
Kontekstas. Tai kūrinio sąveika su aplinka. Čia būtų galima paminėti kūrinio idėjos ar stiliaus naujumą, aktualumą laikmečio, regiono ir dar kokiame nors aktualiame šiuo ar kitu momentu kontekste. Apibrėžti, įvardinti kūrinio poveikį, kūrinio atsiradimo pasekmes paprastai tariant.

Tokiu būdu, išeitų, kad kiekvieno meno kūrinio vertė susidėtų iš turinio, t. y. iš potencialios informacijos vertės kurią jis skleidžia. Kitą vertės dalį sudarytų forma, tai yra tai, kaip atskleista, pateikta informacija, idėja, mintis. Dauguma menininku, taip man atrodo, konkuruoja ir pluša būtent šiame fronte. Ieško naujų formų, originalių stilių, šlifuoja techniką. Na ir žinoma, kitą vertės dalį sudaro tai, kokį poveikį šis kūrinys padaro aplinkai vienu ar kitu momentu, ar ilgalaikėje perspektyvoje, žodžiu - kontekstas. Ar jis pradeda naują mados, stiliaus, atlikimo technikos revoliuciją, o gal jo paskleistos idėjos paskatina naują visuomenės santvarką, o gal tiesiog suteikia daug pasitenkinimo ir laimės, padaro gyvenimą gražesnį, padeda užsimiršti ar dar kažkaip kitaip ir t.t...

Iš esmės viskas aplink yra nuolatinė informacijos apykaita, mainai. Menas yra viena iš komunikacijos formų, į visą šį procesą neišvengiamai yra įtrauktas ir žmogus. Kiekvieną savo gyvenimo akimirką žmogus priima ir siunčia informaciją, kuria realybę. Pasėdamas medį, jis pasėja mišką kuris užaugs po daugybės metų, užauginęs vaiką, jis, gal būt, užaugina ištisą naują tautą ir taip be galo, kiekvienas judesys yra informacija koduojanti, keičianti, kurianti amžinybės kilimą.
Tad, jei suvokiu save kaip kūrėją, o savo egzistenciją kaip molį - atsiveria galimybė sąmoningai, kiekvieną savo gyvenimo akimirką formuoti ir kurti amžinybės veidą.

Visuma sudaro vientisą sistemą ir kiekvienas sistemos elementas yra veikiamas sistemos ir sykiu pats veikia sistemą - visumą. Tad, manyčiau, yra visai nesvarbu koks žmogaus socialinis statusas, geografinė, materialinė ar šeimyninė padėtis, nėra svarbu kokiame laikmetyje ji's gyvena, bet kokiu atveju ji's veiks ir keis pasaulį, sąmoningai ar ne - ji's kurs. Nežinau ar tai yra taip jau svarbu siųsti "sms" žinutes į amžinybę, čia kiekviena's sprendžia individualiai, bet manau, kad informuoti žmogų apie tokią galimybę turbūt yra gerai...

"Peteliškė išsklaido klaidingą įsitikinimą, kad pasaulį pakeisti gali tik kankiniai, šventieji arba pasakų galiūnai. Mums visiškai nereikia versti kalnų, kad ką nors pakeistume. Pakanka ir visiškai nedidelių pastangų. Jų poveikis juntamas ilgai ir gali daug pakeisti. Užuot vertusi kalnus ji barsto dulkes."
(Clarissa Pinkola Estes. Bėgančios su vilkais. Vilnius: Alma littera. 2005, 271 p.)

Įvairių citatų apie Gyvenimą rasite čia.

2009 m. rugpjūčio 10 d., pirmadienis

Archetipai pagal Jungą: psichinė realybė ar mitas?

Manyčiau, kad K. G. Jungo sukurtai archetipų teorijai iki šių dienų nėra sklandaus, įtikinamo ir vienareikšmio paaiškinimo. Senas noras sužinoti daugiau apie šią teoriją, bei apie joje nagrinėjamus reiškinius ir paskatino rinktis šią temą.
Kas tie archetipai?
Archetipus Jungas apibūdina kaip "... įgimtą polinkį kurti paralelines sampratas, kitaip sakant, visiems žmonėms būdingas identiškas psyche struktūras, kurias vėliau pavadinau kolektyvinės pasąmonės archetipais. Jie atitinka biologinę pattern of behaviour sampratą." (K. G. Jungas. Psichoanalizė ir filosofija. Vilnius: Pradai. 1999 - 221 p.)
Kitaip tariant, Jungo nuomone archetipai yra tam tikra psichinė struktūra, kuri yra įgimta kiekvienam žmogui.
Kadangi, tiek archetipų kilmė, tiek apskritai jų egzistavimas nėra iki galo aiškūs faktai, manau pradėti nuo galimų, mano nuomone, jų kilmės variantų:
biologinė, ne biologinė, biologiniė ir ne biologiniė sykiu.
Nors pats Jungas buvo linkęs archetipų kimę aiškinti biologinėmis priežastimis, turbūt verta pažymėti, kad šios teorijos atsiradimą lėmė ne genetiniai ar apskritai kažkokie biologiniai tyrimai. Teorija susiformavo iš empirinės psichoanalitinės praktikos, pacientų sapnų analizės ir apskritai plačių tiek lauko, tiek, pavadinsiu, kabinetinių įvairių tautų kultūrų tyrimų dėka:
„... sapnai labai didele dalimi sudaryti iš kolektyvinės medžiagos, jie primena tam tikrus motyvus, atsikartojančius skirtingų tautų mitologijoje ir folklore beveik tapačiu pavidalu. Šiuos motyvus aš pavadinau „archetipais“ (...) kurie ne tik perduodami tradicijos, bet ir paveldimi.“
(C. G. Jung. Psichologija ir religija“ . Vilnius: Aidai. 1998 – 54 p.)
Anima/Animus
„Anima tikriausiai yra moteriškų genų mažumos vyriškame kūne psichinė reprezentacija (...) tokios figūros moterų pasąmonės vaizdiniuose neaptiksime. Tokį pat vaidmenį juose atlieka atitinkama figūra, tačiau tai ne moters, o vyro vaizdinys. Vyriškoji figūra moters vaizduotėje pavadinta animus (...) Anima sukelia logiškai nepaaiškinamas nuotaikas, animus – erzinančias pokalbių temas ir nepagrįstus vertinimus. Abi šios figūros dažnai pasirodo sapnuose. Paprastai jos įkūnija pasąmonę ir suteikia sapnams jai būdingą nemalonų ar erzinantį atspalvį. Pati pasąmonė šių neigiamų savybių neturi. Jos pasireiškia tik tada, kai animus ar anima įkūnija pasąmonę ir ima veikti sąmoningą psichiką. Tai tik dalinės asmenybės, todėl jas įkūnija moteris ar vyras, kurių atžvilgiu sapnuotojas jaučiasi pranašesnis – iš čia kyla erzinantis poveikis.“
(C. G. Jung. Psichologija ir religija“ . Vilnius: Aidai. 1998 – 32 p.)
Šešėlis
„Šešėliu“ vadinu žemesnįjį asmenį, tuos jo žemiausius klodus, kurie iš esmės pasižymi gyvulišku instinktyvumu (...) šešėlis paprastai lieka neįsisąmonintas, gyvatė atitinka visą tą kolektyvinės pasąmonės ir instinktų pasaulio visumą, kuri, likdama už sąmonės ribų, pasižymi, regis, ypatinga išmintimi ir kone antgamtiniu žinojimu.“
(C. G. Jung. Psichoanalizė ir filosofija. Vilnius: Pradai. 1999 – 251, 252 p.)
Savastis
„Totalinei sąmoningų ir nesąmoningų išgyvenimų sumai, žmogaus visybei nusakyti aš pasirinkau terminą self.“
(C. G. Jung. Psichologija ir religija“ . Vilnius: Aidai. 1998 – 84 p.)
Biologinės kilmės teorijos
„Paveldima savybė, manyčiau, daugiau panaši į galimybę regeneruoti tas pačias ar bent panašias idėjas. Šią galimybę pavadinau „archetipu“; tai reiškia ir dvasinę būseną, ir smegenų funkcijos ypatumą.“
(C. G. Jung. Psichologija ir religija“ . Vilnius: Aidai. 1998 – 91 p.)
„Jungo atrasti archetipai ilgą laiką mokslininkų buvo vertinami gana kritiškai, tačiau vėliau jų buvimą patvirtino nepriklausomi struktūralistų, ypač Noam Chomsky darbai bei naujesni antropologų tyrimai, aprašinėję primityvių bendruomenių maginį pasaulio suvokimą.“
("http://lt.wikipedia.org/wiki/Karlas_Gustavas_Jungas")
Daug čia neišsiplėsiu, tik paminėsiu, kad Chomsky įrodė, jog kalba yra įgimta struktūra smegenyse, kitaip tariant mes visi turime viena universalią kalbą ar jos modelį. Turime kalbos archetipą, o tai kas yra pasaulyje – tiesiog to atmainos, variacijos.
Ne biologinės kilmės teorijos
Robertas Thurmanas, žymus tibetologas, įvade į „Tibeto mirusųjų knygą“, aprašo mirties ir atgimimo naujame kūne procesą: „Jie akimirksniu pralekia vaiskiąją tuštumos šviesą ir grįžta į įsikūnijimą, atvirkščia seka pereidami aštuonis tirpimus. Artumo stadijoje jie vėl apalpsta, po to pro juodąją šviesą, saulėtą spindesį bei mėnesienos švytėjimą „pakyla“ iki instinktų valdomos sąmonės ir vėl susijungia su vėju, ugnimi, vandeniu bei žeme. Elementams formą suteikia atgiję vaizdiniai, išnirę iš evoliucinių modelių, kuriuos pačių individų veiksmai užkodavo dvasiniuose genuose (atsineštuose iš ankstesnių gyvenimų).“
(Guru Rimpoče Padmasambhava. Tibeto mirusiųjų knyga. Kaunas: R. Anankos leidykla. 2004 – 77 p.)
Iš to tampa aišku, jog lamaizmo tradicijoje kalbama apie dvasinius genus, praeitų gyvenimų patirties sankaupas kurios įtakoja naują įsikūnijimą, jo sąvybes.
„Vizualioje mandalos struktūroje Jungas įžvelgė pagrindinio savo teorijos archetipo „Savastis“, kurį interpretavo kaip svarbiausią asmenybės savivokos simbolį, analogą.“ (C. G. Jung. Psichoanalizė ir filosofija./ Antanas Andrijauskas. Carl Gustav Jung: Gyvenimo ir mąstysenos trajektorijos. Vilnius: Pradai. 1999 - 374 p.)
Kita vertus, induizmo tradicija irgi atskleidžia savas paraleles. Mandūkjos upanišadoje aprašomas šventas garsas AUM ir jo tarimo ypatybės, sykiu iš to konteksto ryškėja bendras žmogaus ir jo vidinio pasaulio supratimas: „Ovyje būvis, Vaišvanara – garsas A (...) Būvis sapne, Taidžasa – garsas U, (...) Gilus, be sapnų miegas, Pradžna – garsas M, (...) O ketvirtasis nebeturi dėmenų, jis nenusakomas raiškos pasaulio [kurio simbolis yra tylos pauzė] ...“ (Upanišados. Vilnius: Vaga. 2006 – 46 p.)
Kitaip tariant pagal tai galime sustruktūruoti žmogaus psichiką sekančiai: A- sąmonę, U – pasąmonė, M – kolektyvinė pasamonė ir pauzės, tylos simbolis ketvirtas lygmuo, tarsi savotiškai papildantis Jungo teoriją nauju lygmeniu.
Platono veikale „Valstybė“ Sokratas prašomas Glaukono perpaskoja Ero, Armenijo sūnaus, kilusio iš Pamfilijos pasakojimą. Eras žuvo kovos lauke ir 12 dieną, kai jį ruošėsi laidoti, Eras prisikėlė, o prisikėlęs papasakojo ką regėjo... Jo siela, išėjusi iš kūno, su kitomis sielomis pateko į kažkokią nuostabią vietą. Ten vyko teismas, teisingi ėjo į dešinę, aukštyn į dangų, o neteisingiems į kairę, žemyn. Vienas teisėjų pasakė Erui, kad jis turėsiąs apie viską papasakoti žmonėms žemėje. Kai kurios sielos buvo pažįstamos ir sveikindavusios viena kitą, vienos iškildavo iš žemės, kitos nužengdavo iš dangaus. Vėliau, sielos traukė burtus ir iš eilės rinkosi norimą būsimą gyvenimą iš pateiktų pavyzdžių. Prieš naują atgimimą visos sielos turėjusios saikingai pagerti iš Ameleto upės, o pagėrusios viską užmiršdavo apie tai kas buvo. Tada sielos sumigo, o vidurnaktį pasigirdus griausmui sielas ėmė nešioti kiekvieną kur jai buvo paskirta atgimti. (Platonas. Valstybė. Vilnius: Mintis 1981, 363-370 p.)
Kurdamas savo archetipų teoriją Jungas, apskritai, rėmėsi, kaip pats rašo, Platono idėjų teorija. Tiesiog savo teorijos aiškinime jis atsiribojo, nuo bet kokių religinių, dvasinių ar metafizinių traktavimų.
Kita vertus patas Platonas parodo tikįs reinkarnacija. Tačiau, manau, kad jo idėjų pasaulis galėtų būti ne tik kaip pirminis impulsas materialios kūrinijos atsiradimui, bet ir kaip tos kūrinijos sublimacija, atvirkštinis procesas taip sakant.
Daktaras Brian Roet, virš dvidešimties metų užsiimantis hipnoterapeuto praktika, savo knygoje „Understanding Hypnosis“, skyriuje apie praeitus gyvenimus, prisipažįsta, kad jis negali šito paaiškinti, tačiau yra turėjęs daug pacientų kurie pasakodavo apie savo praeitus gyvenimus. Kai kada tie atsiminimai padėdavo jų terapijai ir pasveikimui.
B. Roet savo knygoje mini ir Jungą, jo nuomone:
„Jungas kalbėjo apie „kolektyvinę pasąmonę“, apie tam tikrą lygmenį, kuriame saugomi mūsų protėvių atsiminimai bei gyvenimiška patirtis. Sugrįžimas į praeitus gyvenimus gali būti viena iš susijungimo su tuo lygmeniu formų. Tada, per amžius sukaupti atsiminimai gali iškilti žmogaus atmintyje. „Déjà vu“ pojūtis žinomas mums visiems, jis taipogi dera su Jungo teorija.“
(Роут Брайан. Язык гипноза. Москва: Эксмо-Пресс. 2001 – 159 c.)
Psichologinis detektyvas
arba kaip aš pats savyje savęs ieškojau
Dar prieš keletą metų, kai nebuvau artimiau susipažinęs su Archetipų teorija, netyčia užkliuvau ir susidomėjau vienu Roberto Assagioli savianalizės metodu. Esmė metodo labai paprasta. Reikėjo sudaryti maždaug 20 aktualių dalykų, savo interesų sąrašą, vėliau juos sugrupuoti pagal giminiškumą ir tokiu būdu sudaryti asmenybės žemėlapį, kurį čia ir pateikiu. Pradėjęs nuo paprastų dalykų įsigilinau iki smulkmenų, kiek tai įmanoma ir apibendrinęs pamačiau, kad galų gale gaunasi 4 baziniai elementai apie kuriuos grupuojasi visa kita. Juos pavadinau Meistras, Mokinys, Prometėjas ir Smalyžius. Vėlaiu supratau, kad tai universlaus modelis ir jame praktiškai galiu pritaikyti visa man žinomas psichologines asmenybės teorijas. Trumpai dar pridursiu labai preliminarų ir žinoma subjektyvų papildymą: Smalyžius (libido, aistra), Meistras(ego, ambicijos) Prometėjas (kolektyvinis instinktas), Mokinys (savisaugos instinktas, baimė, smalsumas). Čia galima išdėstyti ir temperamentus. Kita vertus, šis vaizdas tėra pjūvis arba sakykim vienas sluoksnis: kiekviena dalis turi tiek tamsią tiek šviesią pusę, sykiu tai yra lyg sąmonė besidriekianti į pasąmonę ir toliau... Taip nuo savo matomų asmens savybių atsekiau iki Jungo archetipų. Praktiškai tai, kas gavosi šiame piešinyje manau atitinka Jungo ketverybės archetipą arba savasties archetipą išreikštą universalia ketverybe. Štai ką jis apie tai rašo:
„Traktate įvardintas miestas su keturiais vartais. Miestas su keturias vartais simbolizuoja pilnatvės (целосность) idėją; tai individas turintis keturis vartus į pasaulį, turintis keturias psichologines funkcijas, kurios vienaip ar kitaip yra savastyje. Miestas su keturias vartais yra nesugriaunama savasties visuma – nesąmoningo ir sąmoningo žmoguje vienybė.“
( К.Г. Юнг. Аналитическая психология. Санкт-Петербург: Кентавр. 1994 – 88, 89 c.)
Ir dar platesniam vaizdui susidaryti papildau keliomis citatomis apie tai:
„... paprastai pastebėdavau, jog žmonės linkę laikyti ketvertą jų pačių arba, tiksliau – kažko, esančio juose, simboliu. Jie jautė, kad šis simbolis glaudžiai susijęs su jais, panašiai kaip kūrybinis pagrindas, gyvybę kurianti saulė nesąmoningos psichikos gelmėse (...) pritaikę lyginamąjį metodą (...) galime daryti išvadą, kad simbolis , spontaniškai atsiradęs šiuolaikinio žmogaus sapnuose, reiškia tą patį – Dievą viduje.“
(C. G. Jung. Psichologija ir religija“ . Vilnius: Aidai. 1998 – 61 p.)
Kadangi Jungas nagrinėjo įvairias religijas, mitus, visa tai jis traktavo, kaip kolektyvinės individo pasąmonės projekciją į išorę, ir štai ką jis sako apie krikščionybę:
„... pagrindinis krikščionybės simbolis yra trejybė, o nesąmoningos psichikos formulę sudaro ketvertas (...) Nesunku nuspėti, kad ketvirtasis žymi velnią.“
(C. G. Jung. Psichologija ir religija“ . Vilnius: Aidai. 1998 – 62 p.)
Pagal Junga, manau, rojaus sodas su keturiomis upėmis - būtų vidinės žmogaus psichinės struktūros projekcija į išorę.
Apibendrinimas
Manau visiškai akivaizdu, kad žmogus jau turi daugelį tam tikrų įgimtų struktūrų kuriuos organizuoja, įtakoja žmogaus psichinę veiklą. Apie tai byloja ir mūsų skirtinga ir stabili reakcija į skirtingas spalvas. Skirtinga ir stabili reakcija į tam tikras geometrines figūras, reakcija į tamsą, chromoterapija, reakcija į garsų dažnį, reakcija į ritmą ir t.t. Visa tai, mano supratimu, byloja apie išankstinę, visiems būdingą psichikos struktūrą, tam tikras jos savybes kurios būdingos apskritai visiems žmonėms. Žinoma tos savybės įtakoja vėlesnę psichikos raidą ir aišku visa tai galime vadinti savotišku psichikos indu, forma, struktūra, archetipais...
Smegenys neišvengiamai vien savo forma ir fizinėmis savybėmis įtakoja psichinius procesus, tarsi kaip forma veikia turinį, ką įrodo tarkim mechaniniai smegenų pažeidimai, augliai ir t.t. arba mokslas nagrinėjantis ryšį tarp kaukuolės formos bei asmeninių individo savybių. Kita vertus, žinoma, kad yra ir genetinė - evoliucinė sąsaja, ką gal dalinai įrodytų tarkim paveldimos psichinės ligos arba paveldimi gabumai, tiesiog visa tai reikia pritaikyti globaliu masteliu.
Yra ir dar šis bei tas, ko biologinėmis priežastimis kol kas negalime paaiškinti: telepatija, aiškiaregystė, intuicija apskritai ir įvairūs kiti žmogaus būties fenomenai. Kaip Jungas sako: „... tyrinėjimų dėka sužinojome, jog individualią sąmonę supa ir sąlygoja beribė nesąmoninga psyche (...) Psyche išplinta taip toli už sąmonės ribų, kad pastarąją lengvai galime palyginti su sala vandenyne.“ (C. G. Jung. Psichologija ir religija“ . Vilnius: Aidai. 1998 – 83-85 p.)
Pats vandenynas nėra dar ištirtas ir juo labiau nėra paaiškinti jame vykstantys procesai. Juk jeigu įmanoma daryti poveikį pasąmonei, sąmonei to nežinant, tai iki kur nusidriekia ta riba kuri žymi, kad čia štai yra žmogus, o čia jau likusi visuma?
Trumpa santrauka būtu tokia, kad archetipai yra savotiški daugelio išgyventų gyvenimų patirčių koncentruoti kompleksai kurie tiek patys įtakoja mūsų psichiką ir mūsų kūną, tiek yra įtakojami ir nuolat kuriami mūsų psichikos, kūno, aplinkos bei yra perduodami, kaip vystymosi programa, ateities kartoms.

Literatūra:
C. G. Jung. Psichologija ir religija . Vilnius: Aidai. 1998.
C. G. Jung. Psichoanalizė ir filosofija. Vilnius: Pradai. 1999.
К.Г. Юнг. Аналитическая психология. Санкт-Петербург: Кентавр. 1994.
Роут Брайан. Язык гипноза. Москва: Эксмо-Пресс. 2001.
Platonas. Valstybė. Vilnius: Mintis. 1981.
Guru Rimpoče Padmasambhava. Tibeto mirusiųjų knyga. Kaunas: R. Anankos leidykla. 2004
Upanišados. Vilnius: Vaga. 2006