2011 m. rugpjūčio 28 d., sekmadienis

Žmonių tipai

Pasiremdami analogija su indų kastų sistema bei ankstesnių rašinių pasvarstymais galime teigti, kad visuomenėje dominuoja keturi žmonių tipai, pasiskirstę pagal asmenybės brandumą ir raidą. Santrauką matome lentelėje apačioje.

Socialiniai tipai


Vienas ar kitas tipas gali būti persipynęs, turėti greta esančio savybių. Pavyzdžiui, bailus-gudročius, aistringas kvailys arba proto-meilės žmogus, tai tarsi tarpinės grandys. Kiekvienas tipas kuria tam tikrą kultūrą. Pagal dominuojančią kultūrą galime nustatyti ir dominuojantį tipą visuomenėje. Dabartinėje informacinėje-kultūrinėje erdvėje yra dvi pagrindinės tendencijos:

1) Straipsniai, reportažai, įvairūs pranešimai bauginantys žmones, kas būdinga šudrų kultūrai.
2) Internetas, TV ir spauda garbstantys materialią prabangą, siūlantys pornografija, azartinius lošimus, brukantys paskatinimus kuo daugiau vartoti, švaistyti pinigus ir save pramogoms. Tvyro netikras blizgesys ir apgaulingas lengvai pasiekiamos laimės aromatas - tamsioji Vaišių kultūra.

Toks niūrus derinys laiko žmones įkalintus menko sąmoningumo būsenoje. Didžiąją visuomenės dalį sudaro kvailinami darbininkai - mulkinamas proletariatas, plebėjai ir etc. Suprantama, kad tai paranku stambiam verslui, tamsiajai politikai. Iš esmės tai metodai atskleidžiantys  degradavusią/nesusitupėjusią karių kastą, neturinčią ryšio su išmintimi, šventaisiais ar tiesiog dvasios lyderiais. Dominuoja vienadieniai tikslai, nes nėra jokios aiškios ateities vizijos. Siekiama pelno/pergalių bet kokiais  būdais. Dažnai nupjaunama šaka ant kurios sėdi.
Tai primena kažkokį durnių laivą, kuriame nėra kapitono arba jis įkalintas savo kajutėje it koks Diogenas bačkoje ir kiekvienas pats sau. Vienas sukapoja burių stiebą malkoms ir parduoda nes tai pelninga, kitas užgrobia visas maisto atsargas ir atidaro savo verslo įmonę. Laivas dreifuoja, inkaras parduotas į metalo supirkimo punktą. Niekas nežino kur plaukia ir kas juos ištiks, bet gyvenimas verda, vyksta diskusijos, rinkimai, debatai, prekyba... Girdžiu kažkas šaukia "Tu neteisus, mus buksyru tempia kitas didelis superlaineris!". Gerai, gal ir gerai, nors istorija dažniau byloja, jog visuomenės suklesti išsilaisvinusios, o ne parsidavusios į vergiją...
Teisingumo dėlei, reikia paminėti, kad ne viskas taip niūru. Nors retesni, bet pasitaiko leidiniai, reportažai  ir straipsniai profesionaliai analizuojantys sėkmingo visuomenės valdymo receptus, siekiantys atrasti ir įgyvendinti pozityvius  individo ir visuomenės raidos modelius.
Prometejiškos-Brahmanų kultūros apraiškų itin reta. Apskritai tai būtų viskas kame galime įžvelgti nuoširdų pasiaukojimą kitiems, tikrą meilę, altruizmą, humanizmą, išmintį. Dominuoja dvasinės vertybės, subtilesnis reiškinių suvokimas. Tokio tipo kultūra dažniausiai skleidžiasi per tam tikrų mąstytojų, rašytojų, poetų, menininkų kūrinius, kai kurių religinių ar visuomenės veikėjų darbuose ir panašiai.
Apibendrinus, galima būtų teigti, kad nuo žmonių kiekio, priklausančio Prometėjaus tipui tiesiogiai priklauso ir sveikas visuomenės vystymasis, gerovė, sėkmė, laimingumo indeksas, gyvenimo prasmingumo pojūtis ir t.t.

"... beveik jokio skirtumo tarp plebėjų ir aristokratų, garbinančių pinigus, žaidimus, sportą, nacionalizmą, sėkmę ir reklamą."

(Chorchė Luisas Borchesas. Smėlio knyga. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2008, 379p.)

Susiję rašiniai: Visuomenė ir asmenybės raida

2011 m. rugpjūčio 14 d., sekmadienis

Klaida

Jei tai, kas yra teisinga apibrėžtume, kaip kažką, kas vyksta tiksliai pagal iš anksto apibrėžtą scenarijų, pagal taisykles, vyksta taip kaip ir turi būti, kitaip tariant be jokių klaidų, paklaidų, nukrypimų ir panašiai, bei  norėtume pavaizduoti tokį procesą grafiškai  -  manau puikiai tiktų taisyklingu apskritimu vykstantis judėjimas.

A. Idealiai taisyklingas procesas

 Tai, kas klaidinga, galime įvardinti kaip procesą, nukrypstantį nuo savo idealaus plano, trajektorijos, kurso ir pavaizduoti grafiškai, kaip mažiau ar daugiau netaisyklingą apskritimą.

B. Procesas su paklaida

Pažvelgus, antrame paveikslėlyje matome, kad išklydęs už savo įprastinių ribų procesas sykiu tarsi užgriebė naujos, iki tol nepažintos teritorijos dalį. Jei įsivaizduotume baltą foną kaip potencialų įvairių galimybių lauką, tai procesas su paklaida yra tiesiog naujai įgyvendinta dar viena galimybė, kombinacija, versija, variantas. Tokiu būdu, kas kart, su paklaida vykstantis procesas atranda vis naujas erdves, įgyvendina naujas versijas, tarsi išaugina naujas galimybių lauko sėklas. Paprasčiausiai tariant  - vyksta plėtra, augimas, turtėjimas naujais variantais.
C. Variantų gausa
Tokiu būdu, formuojamos naujos galimybių ribos, naujas idealus apskritimas.
D. Naujas idealas
Tam tikru momentu, susikaupus kritiniam variantų skaičiui, idealus apskritimas virsta sena įprastinė norma, o vėliau žemutine riba. Taip galime stebėti evoliucijos laiptelius.
E. Evoliucijos pakopos

Šis procesas gali vykti dviem kryptimis, tiek evoliucijos tiek involiucijos. Procesas visada veikiamas dviejų jėgų: išcentirinės ir įcentrinės. Šių jėgų idealus balansas gimdo idealią apskritimo trajektoriją.Tam tikra prasme, visiška pusiausvyra, tobulumas, reikštų sustojimą ir pabaigą bet kokiom naujovėm. Kita vertus, kiekvienas naujas ratas, nauja pakopa yra didesnė, tad reikalauja ir daugiau laiko vienam ciklui, štai todėl taip greit diena keičia naktį ir taip lėtai sukasi galaktikos. Dėl nuolatinio nepastovumo, aplinkinių faktorių kitimo, amžino virpesio Visiška pusiausvyra nėra įmanoma, o to ir nereikia. "Klaidos" dėka vyksta kūrimas. Kuo didesnė paklaida - tuo didesni nauji plotai aprėpiami, didesnis proveržis. Čia labai svarbu pastebėti ir tai, kad padarius klaidą turi būti adekvataus stiprumo įcentrinė jėga, noras ištaisyti padėtį, grįžti į įprastinę trajektoriją, būtent tai skatina progresą. Dominuojant pasyvumui, nesiekiant klaidų taisyti, vyksta involiucijos procesas.

Kaip sakė Konfucijus: Tik neištaisyta klaida yra klaida.
Tad, kad ir kaip būtų nelengva pradėjus naują veiklą, susidūrus su neeiline situacija ar užgriuvus netikėtiems sunkumams - vistiek verta užbaigti ką pradėjome ir padėti tašką, tokiu būdu, visada išeisime laimėtojai.


2011 m. rugpjūčio 5 d., penktadienis

Gyvenimas

Gyvenimas - tai epitafija ant amžinybės antkapio.


"Flower power" by Banksy


Ties bekrašte tuštuma

[iš senų sąsiuvinių]
Sėdėjo Dievas vienišas ties bekrašte tuštuma ir galvojo: "O kaip gera tiems neišmanėliams, nes jie nežino ką daro. Bet gi tokius juos aš pats ir sukūriau. Nors dalis manęs gali užsimiršti ir džiaugtis savo kūriniuose. Tačiau kaip vis dėl to liūdna. Aš vienišas taškelis akloje tamsoje. Tik aš. O kam ir kaip? Kas aš?..."
P.S.
Bet niekas jam neatsakė.

2000 rugsėjis 03 d., 0 val., 05 min.

Visuomenė ir asmenybės raida

Asmenybė
Apibendrinus įvairias teorines bei praktines žinias susidėliojo išvada, kad asmenybę sudaro keturi baziniai elementai. Juos pavadinau Mokinys, Smalyžius, Mokytojas ir Prometėjas. Kitaip tariant: savisaugos instinktas, libido, ego, kolektyvinis instinktas. Preliminarią schemą matome kadais atliktame psichologiniame autoportrete. Pavadinimai yra gana sąlygiški, pačio žemėlapio kontūrai nėra visai statiški, yra tarpinės dimensijos, šviesios ir tamsios šių subasmenybių pusės, viršutiniai apatiniai aukštai, bei savybės atsirandančios sąlytije viena su kita. Kaip matome paveikslėlyje tam tikra dalis yra vienos ar kitos dalies priešingybė, opozicija, t.y. Smalyžius-Prometėjas, Mokinys-Mokytojas. Šį asmenybių žemėlapį kadais padariau eksperimentuodamas su Roberto Asadžioli metodu, daugiau apie tai rasite rašinyje apie Jungo archetipus ("Psichologinis detektyvas" skiltyje).

Asmenybės raida
Asmenybės raida vyksta pagal šį ketverybės modelį. Pirma raidos stadija yra Mokinys. Žmogus, kuriame dominuoja Mokinys arba tamsioji jo pusė Vergas/Tarnas, yra baikštus, jaučiasi nesaugus, neturi pasitikėjimo savimi. Esminis bruožas yra tai, kad nėra savarankiško mąstymo, menka savimonė. Atkutus nuo savo baimių atsiranda malonumų poreikis, žiebiasi aistra. Geidulingas žmogus yra sekanti stadija raidoje. Jei žmogus ne tik geidulingas, bet savyje išsiugdo drąsos, bei valios, stiprias ambicijas, sugeba aistras valdyti ir kreipti sau reikiama linkme - jis pasiekia Meistro būseną. Kai žmogus ima suvokti, kad be jo asmeninių tikslų ir ambicijų jam yra brangūs ir visuomenės tikslai, grupės gerovė, kitaip tariant, kai   ima busti ir dominuoti altruizmas - pasiekiama Prometėjo raidos stadija. Ji vainikuoja žmogiškąją asmenybės brandą. Aišku šis modelis gana preliminarus.
Visuomenė
Žmonės pagal savo raidos stadijas visuomenėje pasiskirsto į keturias klases. Čia labai paranki Indijos kastų sistemos analogija. Mokinys/Vergas/Tarnas priklauso šudrų klasei, Smalyžius - Vaišiams, tai darbininkai - verslininkai - gamintojai. Meistras - tai kariai-politikai arba Kšatrijai, indų kastų sistemoje. Prometėjas - tai Brahmanai arba šventikai, žyniai, orakulai, filosofai - dvasiniai lyderiai. Jeigu taip visiškai išgryninti esmę galima pasakyti, kad kiekviena klasė turi savo dominuojančią jėgą, kuri surikiuoja ir atitinkamas vertybes, tikslus, gyvenimo būdą, paprastai tariant tai: Baimė, Aistra, Drąsa, Meilė.
Svarbu pastebėti kad Indijoje priklausymas luomui  buvo nulemtas gimstant tam tikro luomo nario šeimoje. Aišku, yra tiesos, jog tam tikras savybes paveldime iš tėvų nevienodai. Vieni veržiasi į žaidimus, sportą ir pergales, kiti nuo mažų dienų linksta į altruizmą ir panašiai. Kita vertus, manau, kad raida nuo Mokinio iki Prometėjo galima visiems, vieno žmogaus gyvenimo rėmuose ir tai paliudija milijonai pavyzdžių aplinkui.
Visuomenės raida
Pamąsčius kokio tipo žmonės dominuoja vienoje ar kitoje visuomenėje galima pasakyti kokioje raidos stadijoje, o gal sveikatos būklėje yra pati visuomenė, viena ar kita žmonių grupė. Taip pat, tai gal būt leidžia suprasti, kodėl vienos ar kitos grupės klesti, o kitos ne.

Susiję rašiniai: Žmonių tipai