2009 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis

Gyvenimas kaip menas, menas kaip gyvenimas

Saują žėrinčių akimirkų davė mums amžinybė ir pavadino tai gyvenimu. Ką be patirtum, kas be nutiktų, tai bus visad unikalu, nepakartojama, lemtinga bei negrįžtama. Laiko akimirkos tai deimantai vienoje svarstyklių lėkštelėje, o nuveikti darbai, patirti išgyvenimai sudėti kitoje. Ne visada galime patys nustatyti kainą, tačiau tam tikrą laisvę rinktis "prekes" turime. Kažkas pasirinks banalią kopiją prabangiuose rėmuose, kažkas šedevrą paprastuose rėmeliuose. Kiekvieno meno kūrino vertę nustatome pagal tam tikrus universalius kriterijus...

O kokie gi tie universalūs kriterijai?
Taaip, su tais kriterijais išties nebuvo lengva, sugaišau apmąstymams kelias dienas, teko net bibliotekoje apsilankyti ir pavartyti kelias knygas apie meno filosofiją ir panašias. Žodžiu visas tas menas pasirodė tokia painiava, tų kriterijų tokia gausybė, o aš mene išmanau ne kažin ką... bet priėjau išvadą, kad bet kokį kūrinį galima vertinti pagal tris pagrindinius dalykus:
Turinys, Forma, Kontekstas.

Turinys. Tai informacija, idėjos, mintys, prasmė, visa tai ką neša savyje kūrinys kaip prasminį krūvį. Informacija gali būti tarkim intelektinė arba emocinė, jausminė, o gal ir intuityvi ar dar kaži kokia, bet kokiu atveju informacija yra informacija ir tiek.
Forma. Tai turinio, informacijos nešėja, pateikėja, perdavėja. Čia galima sudėti visa tai ką vadiname meno rūšimis (kinas, literatūra, dailė ir t.t.), tada stiliais, technikomis ir panašiai...
Kontekstas. Tai kūrinio sąveika su aplinka. Čia būtų galima paminėti kūrinio idėjos ar stiliaus naujumą, aktualumą laikmečio, regiono ir dar kokiame nors aktualiame šiuo ar kitu momentu kontekste. Apibrėžti, įvardinti kūrinio poveikį, kūrinio atsiradimo pasekmes paprastai tariant.

Tokiu būdu, išeitų, kad kiekvieno meno kūrinio vertė susidėtų iš turinio, t. y. iš potencialios informacijos vertės kurią jis skleidžia. Kitą vertės dalį sudarytų forma, tai yra tai, kaip atskleista, pateikta informacija, idėja, mintis. Dauguma menininku, taip man atrodo, konkuruoja ir pluša būtent šiame fronte. Ieško naujų formų, originalių stilių, šlifuoja techniką. Na ir žinoma, kitą vertės dalį sudaro tai, kokį poveikį šis kūrinys padaro aplinkai vienu ar kitu momentu, ar ilgalaikėje perspektyvoje, žodžiu - kontekstas. Ar jis pradeda naują mados, stiliaus, atlikimo technikos revoliuciją, o gal jo paskleistos idėjos paskatina naują visuomenės santvarką, o gal tiesiog suteikia daug pasitenkinimo ir laimės, padaro gyvenimą gražesnį, padeda užsimiršti ar dar kažkaip kitaip ir t.t...

Iš esmės viskas aplink yra nuolatinė informacijos apykaita, mainai. Menas yra viena iš komunikacijos formų, į visą šį procesą neišvengiamai yra įtrauktas ir žmogus. Kiekvieną savo gyvenimo akimirką žmogus priima ir siunčia informaciją, kuria realybę. Pasėdamas medį, jis pasėja mišką kuris užaugs po daugybės metų, užauginęs vaiką, jis, gal būt, užaugina ištisą naują tautą ir taip be galo, kiekvienas judesys yra informacija koduojanti, keičianti, kurianti amžinybės kilimą.
Tad, jei suvokiu save kaip kūrėją, o savo egzistenciją kaip molį - atsiveria galimybė sąmoningai, kiekvieną savo gyvenimo akimirką formuoti ir kurti amžinybės veidą.

Visuma sudaro vientisą sistemą ir kiekvienas sistemos elementas yra veikiamas sistemos ir sykiu pats veikia sistemą - visumą. Tad, manyčiau, yra visai nesvarbu koks žmogaus socialinis statusas, geografinė, materialinė ar šeimyninė padėtis, nėra svarbu kokiame laikmetyje ji's gyvena, bet kokiu atveju ji's veiks ir keis pasaulį, sąmoningai ar ne - ji's kurs. Nežinau ar tai yra taip jau svarbu siųsti "sms" žinutes į amžinybę, čia kiekviena's sprendžia individualiai, bet manau, kad informuoti žmogų apie tokią galimybę turbūt yra gerai...

"Peteliškė išsklaido klaidingą įsitikinimą, kad pasaulį pakeisti gali tik kankiniai, šventieji arba pasakų galiūnai. Mums visiškai nereikia versti kalnų, kad ką nors pakeistume. Pakanka ir visiškai nedidelių pastangų. Jų poveikis juntamas ilgai ir gali daug pakeisti. Užuot vertusi kalnus ji barsto dulkes."
(Clarissa Pinkola Estes. Bėgančios su vilkais. Vilnius: Alma littera. 2005, 271 p.)

Įvairių citatų apie Gyvenimą rasite čia.

3 komentarai: