2011 m. vasario 5 d., šeštadienis

"Zeitgeist III: Judame Pirmyn" recenzija

Apskritai filmas patiko, kaip ir du ankstesni jo pirmtakai. Apibendrinus - teigiama, jog didžiausia blogybė yra bankinė ar tiesiog finansų sistema, kur pinigai, tarkim, kaip kad kazino žetonai, tarnaujantys prekių mainams palengvinti, patys tapo preke ir tai viską iškreipia, gadina. Tai leidžia parazituoti Waal street'o rykliams ir generuoja finansinį deficitą kurio niekas niekada neįstengs padengti. Didžiausia blogybė skolinimas imant palūkanas. Peter Joseph šiame savo filme teigia, kad visur ieškojęs atsakymų, kokia turėtų būti tobula santvarką, skaitęs net Bibliją ir niekur nieko neradęs, jokių užuominų. Štai čia yra didelis nesusipratimas. Būtent Senajame Testamente (ST) labai aiškiai įspėjama, kad skolinti imant palūkanas yra didelė blogybė, paprasčiau tariant - tai tiesiog vagystė. Apie tai kalbama bent keliose vietose, štai viena jų:

"Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(BIBLIJA. Senasis Testamentas. Pakartoto Įstatymo knyga, 23:20)

Nenoriu čia propaguoti religinių vertybių, o į ST ar Bibliją, Koraną, Vedas ir kitus raštus žvelgiu kaip į žmonijos kultūrinį paveldą, gyvenimiškos išminties, bei patirties ar tiesiog žmogiškos veiklos ir minties liudijimus. Be to, tame pačiame ST minima ir eilė kitų prevencinių priemonių, kaip apsaugoti žmones nuo finansinių sukrėtimų. Tarkim, kad jokia žemė niekada negali būti parduota už skolas galutinai, prasiskolinęs žmogus ją tarsi išnuomoja kreditoriui, tam tikram laikui, ne daugiau kaip 50 metų ir jei ne jis tai jo vaikai ar giminės tą žemę vėl atgauna, o šiaip įvairios skolos anuliuojamos apskritai kas 5 ar 7 metai.
Režisierius, filmo pabaigoje, reziumuodamas visą savo 2 valandų trukmės pranešimą pasauliui agituoja tiesiog išmesti banknotus lauk. Mano supratimu tai nėra būtina. Esmė paprasta, reikia ištaisyti finansinės sistemos ydas. Tik kažką gamindamas, augindamas, kurdamas žmogus turi teisę tai iškeisti į kitas paslaugas ar prekes. Turtėti galėtų tik savo nuopelnais realią naudą  visuomenei teikiantys asmenys gaudami adekvačią asmeninę grąžą už indėlį į gerovę. Spekuliavimas pinigais ar pelno gavimas kaip antkainio kuris lieka atėmus kaštus (sąnaudas) turi būti uždraustas, nes būtent šios ydingos gudrybės leidžia parazituoti apsukriesiems. Panaikinus visas šias finansinės sitemos klaidas ir atstačius teisingus mainus (Ekonomika) sumažėtų bendras darbo krūvis, dingtų krizės ir monetarinė sistema funkcionuotų puikiai, nereiktų atsisakyti pinigų, kaip mūsų buities administravimo priemonės.
Pavyzdžiui, B. F. Skinner'is, savo romane "Antrasis Voldenas", dar 1948 m., sukuria tokios visuomenės modelį. Ten darbo diena trunka 4 valandas ir to pilnai pakanka, nes apskaitos priemone (pinigais/kreditais) nėra piktnaudžiaujama, spekuliuojama. Yra ir alternatyvių, sėkmingų visuomenės modelių be pinigų, kad ir tie patys Izraelio kibucai. Panašu, kad visa tai išsprūdo filmo autoriui iš akiračio. Idėjos geros, bet ne naujos ir gal kiek per radikalios... Lomat ne stroit, kaip sako rusų liaudies išmintis.

Didžiausia iliuzija, kuri labai taikliai demaskuojama filme, tai yra tikėti tuo, kad laisvojoje rinkoje paklausa ir pasiūla, adekvatūs mainai vyksta tarsi savaime puikiai. Tai visiška nesąmonė, būtent čia yra spraga kuri leidžia grupelei apsukrių aferistų pavergti stambų kapitalą ir milijardinę darbo jėgą, apvogti tautas, nuskurdinti materialiai ir dvasiškai ištisus amžius žmonijos egzistencijos, vardan kažkokios banalios asmeninės prabangos.
Visa tai man primena laukinį kepantį mėsą bibliotekoje.


Gal kažkiek susiję rašiniai: Gerovės visuomenė, Ekonomika, Obuolių teorija, Idealios visuomenės paieškos, Baudos ir Biheviorizmas, Lietuvos ateitis

1 komentaras:

 1. Sutinku, laisvų mainų sistema tobulesnė už esamą ir pereinamuoju laikotarpiu bus reikalinga. Bet RBE tikslas nėra uždrausti pinigus ar mainus, o kur kas daugiau – technologiškai pasiekti perteklių, kad jų nebereiktų. Tam milijonai žmonių turi suvokti akivaizdų faktą, kad visa žmonija, planeta yra uždara sistema, kurioje mano gerovė priklauso nuo kitų gerovės ir mąstymas „man“ kitų sąskaita veda į civilizacijos pražūtį.

  Kasdien tūkstančiai vaikų miršta nuo išvengiamų ligų tik todėl, kad niekam finansiškai neapsimoka jiems pastatyti vandens valymo įrenginių, daugybė išteklių išgaunami bet kokia ekologine kaina kaip „pigiau“, karai taip pat vyksta dėl resursų (šiandien paprastai naftos).

  Nežinau, kaip įmanoma uždrausti besimainant pelno siekimą, augančią nelygybę ar korupciją. „Teisingi“ mainai mano supratimu neįmanomi. Pavyzdžiui: „paveldėjau iš senelio žemės lopą, neseniai aptikau ten nemažai naftos, pardavinėju, uždirbu daugiau nei mano visi kaimynai kartu ir daryt nieko nebereik, samdinys dirba. Gręžinys užteršė gruntinį vandenį, dabar pardavinėju buteliukus geriamo vandens, rimtas biznis. Galvoju, kai sudeginsit pakankamai naftos, bus rinka ir švariam orui..“
  Žemės ištekliai negali būti mainų objektu, nes tai kuria augančią nelygybę. O tai kas tada gali?

  Nesvarbu, kokia mainų sistema, kol ji nėra susieta su realiais resursais, o ne žmonių įsivaizduojama jų verte ir kol nėra įskaičiuota žmonių ir ekosistemos sveikata, esminių pokyčių nebus.
  Į esamą monetarinę sistemą šių žmonijos išlikimui būtinų pokyčių įdiegti nepavyks, net CO2 emisijų mokesčio neįmanoma įvesti dėl ekonominio valstybių spaudimo.

  AtsakytiPanaikinti